ذهن‌آگاهی به زبان ساده

تنها لحظه‌ای که وجود دارد همین لحظه است

ذهن‌آگاهی چیست و با مدیتیشن چه تفاوتی دارد؟

ذهن‌آگاهی مجموعه ای از مهارت‌های روانشناختی است که با معطوف کردن توجه به تجربه‌مان در لحظه‌ی حال زندگی را پربارتر می‌کنند. این مهارت‌ها اهداف متفاوتی دارند: مهارت‌های تمرکز به شماContinue readingذهن‌آگاهی چیست و با مدیتیشن چه تفاوتی دارد؟