ذهن‌آگاهی به زبان ساده

تنها لحظه‌ای که وجود دارد همین لحظه است

چرا باید به طور مداوم تمرین مدیتیشن ذهن‌آگاهی انجام دهیم؟

این ویدیو (از وبسایت ویدا فلاح) با استفاده از خاصیت نوروپلاستیستی (انعطاف‌پذیری) مغز توضیح میده چه جوری یه فعالیت جدید (مثل ذهن‌آگاهی) باعث میشه مسیر عصبی جدیدی تو مغز ایجادContinue readingچرا باید به طور مداوم تمرین مدیتیشن ذهن‌آگاهی انجام دهیم؟

ذهن‌آگاهی چیست و با مدیتیشن چه تفاوتی دارد؟

ذهن‌آگاهی مجموعه ای از مهارت‌های روانشناختی است که با معطوف کردن توجه به تجربه‌مان در لحظه‌ی حال زندگی را پربارتر می‌کنند. این مهارت‌ها اهداف متفاوتی دارند: مهارت‌های تمرکز به شماContinue readingذهن‌آگاهی چیست و با مدیتیشن چه تفاوتی دارد؟