ذهن‌آگاهی به زبان ساده

تنها لحظه‌ای که وجود دارد همین لحظه است

چرا باید مدیتیشن انجام دهیم؟

اتین استات دارنده‌ی مدال طلای المپیک در قایقرانی، تمرین ذهن‌آگاهی در مدیتیشن (با استفاده از اپلیکیشن headspace) را به تمرین مهارت‌های قایقرانی قبل از مسابقه تشبیه می‌کند:

«مدیتیشن کاری نیست که برای ریلکس شدن یا تجربه کردن یک فضای ذهنی مطلوب انجام دهیم (گرچه گاهی این اتفاق می‌افتد و جالب است). برای من مدیتیشن جایی است که مهارت ذهن‌آگاهی را یاد می‌گیرم.
ذهن‌آگاهی کمک می‌کند فکرها و احساساتم را همانگونه که واقعا هستند ببینم و واکنشم به آنها را انتخاب کنم.
مردم قابل آموزش بودن مغز را دست کم می‌گیرند. تجربه‌ی من به من ثابت کرده که بسیاری از تواناییهای ذهنی، رفتارها، و دیدگاهمان در واقع مهارت هستند، و اگر آنها را تمرین کنیم می‌توانیم آنها را پرورش بدهیم.
در قایقرانی، ما زمان زیادی را صرف یادگیری مهارت‌های جدید می‌کنیم، با هدف اینکه بتوانیم نهایتاً از این مهارت‌ها برای برنده شدن در مسابقات بزرگی مثل المپیک استفاده کنیم. اول این مهارت‌ها را در آب خیلی آرام یاد می‌گیریم، جایی که چیز زیادی وجود ندارد که به آن فکر کنیم و ذهنمان می‌تواند روی اجزای مختلف هر مهارت تمرکز کند. ممکن است ساعتها سعی و تمرین برای حتی یک بار درست انجام دادن یک مهارت جدید لازم باشد. زمانی که آن را یاد گرفتید می‌توانید در آب قوی‌تر و پرخروش‌تر تمرین کنید و چالش بزرگتری برای خودتان تعریف کنید. بعد در مسابقات آزمایشی تمرین می‌کنید تا نهایتاً آماده شوید در روز اصلی مسابقه جلوی جمعیت زیادی رقابت کنید.

منظورم را متوجه شدید: شما باید یک مهارت را در شرایط خیلی راحت تمرین کنید قبل از اینکه بتوانید تحت فشار از آن استفاده کنید.

اینجاست که نقش مدیتیشن مشخص می‌شود.

وقتی من مدیتیشن می‌کنم، در واقع مهارت آگاهی و هشیاری را در یک شرایط آرام و راحت تمرین می‌کنم قبل از اینکه در دنیای واقعی، وقتی شرایط غیر قابل پیش‌بینی و دشوار هستند از آنها استفاده کنم. احساس می‌کنم با تمرین مهارت‌هایم، شانس بهتری دارم که در شرایطی که لازم است بتوانم از آنها استفاده کنم.
در مدیتیشن با آرام نشستن و دیدن افکار و احساساتمان ذهنمان را در آرامش تمرین می‌دهیم. کم کم می‌توانیم این توانایی را پیدا کنیم که وقتی امواج زندگی شدیداً متلاطم می‌شوند، واکنش‌هایمان را انتخاب کنیم.»

www.headspace.com/blog/2017/08/24/meditate-slalom